Εγγραφές Μελών

Στα 700 και πλέον μέλη της Λέσχης συγκαταλέγονται παράγοντες από όλο το φάσμα της Ναυτιλίας, όπως Εφοπλιστές, Τραπεζίτες, Δικηγόροι, Ασφαλιστές, Ναυλομεσίτες, Προμηθευτές, καθώς και πολλοί άλλοι επαγγελματίες της Ναυτιλιακής Κοινότητας.

Μέλη της Λέσχης μπορούν να προταθούν πρόσωπα που ασχολούνται με τις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις και έχουν ναυτιλιακή δραστηριότητα ως εργοδότες ή υπάλληλοι για τουλάχιστον 5 χρόνια.

Τα μέλη της Λέσχης διακρίνονται σε Φυσικά, Έκτακτα και Επίτιμα και φυσικά θα πρέπει να ακολουθούν τον Εσωτερικό Κανονισμό της. (pdf αρχείο, 120 kb)

Αίτηση Εγγραφής Μέλους για την Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς:

Αίτηση Εγγραφής Εταιρείας Μέλους (pdf αρχείο, 159 kb)

Αίτηση Εγγραφής Μέλους (pdf αρχείο, 144 kb)

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Διευθυντή,
στο 210 – 42 93 606