Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 Μέλη τα οποία διοικούν τη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς.

Εκλεγμένα για μια τριετία από τις 30 Ιουνίου 2022, τα Μέλη είναι:

Πρόεδρος

Γεώργιος Σπ. Αλεξανδράτος

APOLLONIA LINES S.A., General Manager

Αντιπρόεδρος 

Πάρις Κ. Ξανάλατος

TIDE LINE INC., Director

Γενικός Γραμματέας

Βασίλης K. Σπηλιόπουλος

DANIOLOS LAW FIRM

Ταμίας

Μαρία Σ. Πρεβεζάνου

EVMAR MARINE SERVICES LTD, Director

Μέλη

Ευάγγελος Σ. Μαρινάκης

PRODROMOS SHIPPING AGENCIES, Man. Director & ISLAND OIL, COO

Γεώργιος Κ. Ξηραδάκης

XRTC BUSINESS CONSULTANS LTD, Owner

Ιωάννης Α. Ξυλάς

ARISTON NAVIGATION CORP., CEO

Ηλίας Π. Τσακίρης

HELLENIC HULL MANAGEMENT (HMA) LIMITED, CEO

Ιωάννης Α. Φλουτάκος

URSA SHIPBROKERS, Man. Director