Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 Μέλη τα οποία διοικούν την Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς.

Εκλεγμένα για μια τριετία από τις 6 Ιουνίου 2019, τα σημερινά Μέλη είναι:

Πρόεδρος

Ειρήνη Στ. Νταϊφά – ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ STAVROS DAIFAS MARITIME CORPORATION S.A.

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Σπ. Αλεξανδράτος – APOLLONIA LINES S.A.

Γενικός Γραμματέας

Σπηλιόπουλος Κ. Βασίλης – DANIOLOS LAW FIRM

Ταμίας

Μαρία Σ. Πρεβεζάνου – DIRECTOR EVMAR MARINE SERVICES LTD

Μέλη

Γεώργιος Δ. Γουρδομιχάλης – PHOENIX SHIPPING & TRADING S.A., OWNER

Ιωάννης Α. Ξυλάς – ARISTON NAVIGATION CORP., CEO

Πάρις Κ. Ξανάλατος – TIDE LINE INC., DIRECTOR

Ευάγγελος Σ. Μαρινάκης – PRODROMOS SHIPPING AGENCIES, MAN. DIRECTOR

Θάνος Καϊρακτίδης – Διευθύνων Σύμβουλος, Marvin Shipping (UK) Ltd