ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ακτή Μιαούλη 51,  Πειραιάς 185 36
Τηλ:210 42 93 606/8
Φαξ:210 42 93 366

Διευθυντής

 Ευριπίδης Σαλαπασίδης
esalapasidis@marine-club.gr

Πληροφορίες για εκδηλώσεις/σεμινάρια

esalapasidis@marine-club.gr

Γραμματεία

Vasso Sella
vasso.sella@marine-club.gr

Ρεσεψιόν/Κρατήσεις

Μαρίνα Καραθανάση
marina.karathanasi@marine-club.gr

Λογιστήριο

Αντωνία Κιούπη (Moore – Stephens)

accounts@marine-club.gr