Ν.Λ.Π. ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2/11/2022