Ευχαριστήριο μήνυμα

Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πέγκυ Πάλλη Μαρινάκη για την ευγενική δημιουργία του επετειακού λογοτύπου των 50 χρόνων της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς.